Lang_pl
Lang_de
 
 

      Powiat: Kętrzyński , gmina Kętrzyn , miasto Wólka

Na razie nie masz wstawionych żadnych punktów
Wólka - zabytkowy cmentarz ewangelicki
Info:Wólka, (niem. Spittel) gmina Kętrzyn Zabytkowy cmentarz ewangelicko augsburski  z 1 poł. XIXw pisany do rejestru zabytków pod nr A-2360 z 29.01.1988
Odwiedzin: 1275
zdjęć: 0
filmów: 0
linków: 0


 
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat