Lang_pl
Lang_de
 
 

      Powiat: Gołdapski , gmina Gołdap , miasto Wrotkowo

Na razie nie masz wstawionych żadnych punktów
Wrotkowo - dawny cmentarz ewangelicki
Info:Wrotkowo (niem. Friedrichowen, 1938-1945 Friedrichau) , w gminie Gołdap Dawny cmentarz ewangelicki w śródpolnej kępie drzew.
Odwiedzin: 717
zdjęć: 0
filmów: 0
linków: 0


 
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat