Lang_pl
Lang_de
 
 

      Powiat: Gołdapski , gmina Gołdap , miasto Kozaki

Na razie nie masz wstawionych żadnych punktów
Kozaki - dawny cmentarz ewangelicki
Info:Kozaki (niem. Kosaken), gmina Gołdap Pozostałości małego dawnego cmentarza ewangelickiego w centrum osady.
Odwiedzin: 647
zdjęć: 0
filmów: 0
linków: 0


 
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat