Lang_pl
Lang_de
 
 

      Powiat: Gołdapski , gmina Gołdap , miasto Grygieliszki

Na razie nie masz wstawionych żadnych punktów
Grygieliszki - dawny cmentarz ewangelicki
Info:Grygieliszki (niem. Grilskehmen, 1938-1945 Grilsen), w gminie Gołdap. Dawny cmentarz ewangelicki położony w śródpolnej kępie drze na zachód od drogi.
Odwiedzin: 716
zdjęć: 0
filmów: 0
linków: 0


 
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat