Lang_pl
Lang_de
 
 

      Powiat: Elbląski , gmina Markusy , miasto Rachowo

Na razie nie masz wstawionych żadnych punktów
Rachowo - dawny cmentarz żuławski
Info:Rachowo (dawniej: Cronsnest, Kransnest, Crohnest), w gminie Markusy Pozostałości dawnego cmentarza menonickiego
Odwiedzin: 907
zdjęć: 0
filmów: 0
linków: 0


 
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat