Lang_pl
Lang_de
 
 

Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP (Asuny)

Asuny, (niem. Assaunen, litw. - Asūnai), gmina Barciany

Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMPZabytkowy kościół rzym.-kat., obecnie bizant.-ukrainski parafialny p.w. Zaśniecia NMP, budowany w latach 1406, XV, 1914r. Kościół wpisany został do rejestru zabytków pod nr 2758 z 11.02.1998r

 

Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMPPrzy kościele znajduje się kamienny obelisk przeniesiony ze zniszczonego cmentarza w nieistniejących już Kurkławkach (niem. Korcklack). To symboliczny  ślad morskiej tragedii,  na Morzu Północnym w listopadzie 1861 r. W czasie sztormu zatonęła szkolna korweta Amazone. Wśród ofiar był kadet pruskiej Szkoły Morskiej, 17-letni syn właścicieli majątku Kurkławki, Carl Louis Friedrich Max Leo hrabia von Klinckowstroem.

Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMPAsuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP

Niedaleko kościoła znajduje się ukraińska izba pamięci i Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach.  Ta piękna, zadbana, nadgraniczna wieś jest przykładem tego, jak przesiedlonym w ramach Akcji Wisła udało się wrosnąć w nowe środowisko z poszanowaniem dla jego dziedzictwa.

 

Zdjęcia

Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - izba pamięci przy ukraińskim ośrodku kultury©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - ukraiński ośrodek kultury i kościół©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - ukraiński ośrodek kultury©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - nagrobek na cmentarzu przykościelnym©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP
Asuny - zabytkowy kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP©fot. Tadeusz Plebanski


Linki zewnętrzne

pozwalam sobie zamieścić łącza do mojego opisu Asun :)
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat