Lang_pl
Lang_de
 
 

Nasuty - dawny cmentarz ewangelicki (Nasuty)

Nasuty (niem. Nossuten), w gminie Gołdap.


Dawny cmentarz ewangelicki zlokalizowany na południe od wioski w śródpolnej kępie drzew, na terenie nieistniejącej już osady Cicholaski

 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat