Lang_pl
Lang_de
 
 

Moczysko - cmentarz wojenny (Moczysko)

Moczysko (niem. Adledshorst) w gminie Nidzica

 


Moczysko - cmentarz wojennyCmentarz wojenny położony przy szosie Nidzica - Jedwabno

Cmentarz położony w lesie około 500 metrów na zachód od leśniczówki, po północnej stronie szosy do Nidzicy. Na planie półkola, podzielony alejką na dwie części po stronie zachodniej kwatera żołnierzy rosyjskich, po stronie wschodniej kwatera żołnierzy niemieckich. Cztery rzędy mogił, po dwie w rzędzie. Mogiły otoczone krawężnikami z kostki kamiennej, na nich cementowe tabliczki pulpitowe z nazwiskami poległych żołnierzy niemieckich lub liczbą pochowanych żołnierzy rosyjskich. Przy każdej kwaterze od strony północnej ustawiony był wysoki, dębowy krzyż: prawosławny i łaciński. Na osi alejki znajdowała się studnia i ławeczka. Cmentarz pierwotnie ogrodzony niskim płotkiem z siatki na betonowych słupkach. Granice oraz studnia obsadzone świerkami.

Pochowanych jest tu 54 żołnierzy armii niemieckiej (w tym 3 nieznanych z Inf. R. 44) oraz 54 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych 28 sierpnia 1914 r. w czasie walk toczonych w tym rejonie. Stan zachowania stosunkowo dobry, układ założenia i mogił czytelny. Uporządkowany. Brak krzyży, zatarte napisy na tabliczkach nagrobnych.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", Warszawa 1995, s. 71

 

Zdjęcia

Moczysko - cmentarz wojenny
Moczysko - cmentarz wojenny©fot. Witold Olbryś
Moczysko - cmentarz wojenny
Moczysko - cmentarz wojenny©fot. Witold Olbryś
Moczysko - cmentarz wojenny
Moczysko - cmentarz wojenny©fot. Witold Olbryś
Moczysko - cmentarz wojenny
Moczysko - cmentarz wojenny©fot. Witold Olbryś
Moczysko - cmentarz wojenny
Moczysko - cmentarz wojenny©fot. Witold Olbryś


Linki zewnętrzne

[OSR] I Wojna Światowa (1914-18r.) : Moczysko
 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat