Lang_pl
Lang_de
 
 

Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną (Popowa Wola)

Popowa Wola, (dawniej Pfaffendorf)   gmina Dźwierzuty

 


Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojennąNa dawnym cmentarzu ewangelickim, położonym przy szosie prowadzą­cej w kierunku stacji kolejowej — usytuowana w jego północno-wschodnim narożniku. Na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 11x4,5 m, wzdłuż linii granicy obsadzona tujami. Wewnątrz mogiła otoczona krawężnikiem z kamienia. W środkowej części pionowa stela, a po jej obu stronach leżące pulpitowe płyty, wykonane ze sztucznego kamienia z nazwiskami, numerem jednostki i datami śmierci. Pochowanych jest tu 16 żołnierzy w tym 2 oficerów armii rosyjskiej, wśród nich największa grupa to polegli 27 sierpnia, 12 grudnia 1914 r., kilku żołnierzy zmarłych w 1918 r. (najpraw­dopodobniej byli to jeńcy wojenni pracujący w okolicznych majątkach ziemskich). Cmentarz w dużym stopniu zniszczony. Kwatera zachowana dostatecznie, zarośnięta. Pomnik przewrócony.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", Warszawa 1995, s. 88Zdjęcia

Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą pierwszowojenną
Popowa Wola - zabytkowy cmentarz ewangelicki, rosyjska kwatera pierwszowojenna©fot. Tadeusz Plebanski
 
 
© 2020 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat