Lang_pl
Lang_de
 
 

Nowa Guja - zabytkowycmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich) (Nowa Guja)

Nowa Guja, (niem. Kl. Guja) gmina Węgorzewo

 


Cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich) położony jest na południowy wschód około 300 m od zabudowań gospodarczych. Na niewielkim wzgórzu w zbiorowej mogile spoczywa ponad 500 żołnierzy. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1672 z dn. 15.05.1986

 

 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat