Lang_pl
Lang_de
 
 

Miłakowo - miasto, siedziba gminy (Miłakowo)

Miłakowo (niem. Liebstadt)


Założycielem zamku i podgrodzia był Henryk von Liebenzell. Od jego nazwiska pochodziła zapewne pierwotna nazwa osiedla – Liebstadt, która pojawia sie w dokumencie z roku 1315. Nie jest znany zakres pierwotnych praw miejskich Miłakowa. Wielki mistrz Hans von Tieffen potwierdził i poszerzył prawa miejskie w 1490 r. W czasie wojny polsko-krzyzackeij Miłakowo było oblegane i zajęte przez wojska polskie. Pod panowaniem Zakonu Miłakowo pozostało do 1525 r., potem weszło należało do Prus Książęcych. Duże zniszczenia miastu przyniosła wojna szwedzka (1659 r.) oraz przemarsz wojsk napoleońskich (1807 – całe miasto zostało spalone). W dniach 18-21 lutego 1807 na plebanii w Miłakowie kwaterował Napoleon. W 1945 r. miasto zostało zniszczone w około 50% i utraciło prawa miejskie. Miłakowo leży w obrębie krainy historycznej Prusy Górne.


Zdjęcia archiwalne

do roku 1918
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Panorama miasta od północnego wschodu. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Gmach szkoły miejskiej (z lewej) i przyległa zabudowa. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Rynek. Dzieci przed sklepem Oscara Stedefelda. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Fragment rynku. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Widok perspektywiczny Oberstrasse. Fotograf NN 1901/1915. W głębi rynek. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Kamieniczki przy Braunstrasse. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Widok perspektywiczny Ober Kirchenstrasse. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Fragment miasta nad stawem. Fotograf NN 1901/1915. Z lewej gmach szkoły miejskiej. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Widok perspektywiczny Unberstrasse. Fotograf NN 1901/1915. W głębi widoczny narożnik rynku. ©IS PAN
©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Widok perspektywiczny ulicy. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Fragment zabudowy miejskiej. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Promenada nad stawem. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
Miłakowo - miasto, siedziba gminy
Miłakowo. Nad stawem. Fotograf NN 1901/1915. ©IS PAN©Przesuń: ISPAN
 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat