Lang_pl
Lang_de
 
 

Klon zabytkowa zabudowa wsi (Klon)

Klon gmina Rozogi (niem. Liebenberg)

W  rejestrze zabytków znajdują się następujące obiekty:

Klon zabytkowa zabudowa wsi- układ zabudowy wiejskiej, nr rej.: 2 (130/2/50) z 17.07.1950

- dom (chałupa) nr 2 (d. 4, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 1119 z 15.04.1968r.

- dom (chałupa) nr 17 (d. 13, drewn., XIX, nr rej.: 1120 z 15.04.1968r.

Klon zabytkowa zabudowa wsiPo środku wsi znajdował się do niedawna wybudowany w latach międzywojennych kościół ewangelicki z drewnianą wieżą. kościół w Klonie spłonął w grudniu 2012 roku. Ogień zniszczył całkowicie konstrukcję dachu i drewnianą wieżę, pozostały tylko mury zewnętrznych ścian. Prokuraturze nie udało się ustalić przyczyny pożaru. Budynek był od 2006 roku własnością Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic. Odkupiono go od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie za symboliczną złotówkę. Wcześniej przez wiele lat stał niewykorzystany i niszczał. Mieszkańcy mazurskiej wsi Klon odbudują własnymi siłami zabytkowy kościół poewangelicki, który spłonął przed dwoma laty. Remont spalonego budynku przeprowadzą własnymi siłami, głównie członkowie wiejskiego stowarzyszenia i strażacy z OSP.

Po powstaniu styczniowym we wsi osiedliło się kilku powstańców, prześladowanych przez władze carskie. Pożar z roku 1893 zniszczył znaczna część wsi. Kolejne duże zniszczenia przyniosła pierwsza wojna światowa. Liczne drewniane zabudowania wiejskie w uporządkowanym układzie urbanistycznym stanowią wyjątkowy, unikatowy w skali regionu zespół. Bardzo rzadko zdarza się zobaczyć wieś w której zachował się klimat przenoszący przyjezdnych do minionej w budownictwie wiejskim epoki, nie zniszczonej betonowymi kostkami z lat sześćdziesiątych, ani przypadkową zabudową PGR-owskich baraków. Warto zobaczyć.

Zdjęcia

Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowa drewniana zabudowa wsi©fot. Tadeusz Plebanski
Klon zabytkowa zabudowa wsi
Klon - zabytkowy kościół ewangelicki©fot. Tadeusz Plebanski


Linki zewnętrzne

Polska drewniana
 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat