Notice: Undefined index: userLang in /home/users/infointravel/public_html/ciekawemazury/gotoPoint.php on line 9
ZAMEK MORĄG - Ciekawe Mazury
logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB logoutKontakt Lang_plLang_de
O 

ZAMEK MORĄG (Morąg)

resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 05-04-2010 17:47:58
Autor modyfikacji : Zamek Morąg
Data modyfikacji informacji : 27-12-2012 21:10:13
ZAMEK MORĄG
pdf

  ZAMEK MORĄG

Morąg (prus. Marangan, niem. Mohrungen)

ZAMEK MORĄG  ( ocalało skrzydło pn.-zach)., budowany w  końcu XIII  wieku, nr rej.: 65 z 27.06.1953r.

W TRAKCIE REKONSTRUKCJI  KONSERWACJI I ODBUDOWY.

 

Zamek jest otwarty dla turystów . Można go  zwiedzać od wiosny do jesieni, od 9.30 do zmierzchu.

Komnaty zamkowe można wynajmować na noclegi, spotkania ,eventy ,sesje fotograficzne ( ślubne ,komunijne, reklamowe inne ) Jego komnaty służą również jako sale wystawowe.

W Warowni realizowane są plany filmowe,telewizyjne,spoty reklamowe itp.

W sezonie letnim 3 razy w tygodniu  (  poniedziałki, środy, soboty  ) od 21.30 w komnatach zamkowych odbywają się 

> Nocne polowania na duchy z aparatami cyfrowymi <

Informacje   - 601 34 50 44

 

 ZAMEK MORĄGZAMEK MORĄGZAMEK MORĄGZAMEK MORĄG


 

 

ZAMEK MORĄG jak również miasto MORĄG na terenie którego obecnie się znajduje , powstały najprawdopodobniej na miejscu pruskiej osady  MORINA .

ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄGZAMEK MORĄG   

Ten fragment obecnego województwa Warmińsko-Mazurskiego to dawne tereny historycznej Pogezanii,późniejszych Górnych Prus ( Oberlandu) ,a po podboju krzyżackim i podziale administracyjnym Prus - Komturstwa Elbląskiego.

Władze Zakonu Krzyżackiego około roku 1280-tego ustanowiły tu Prokuratorie i niezwłocznie przystąpiły do wznoszenia zamku.

Po pierwszym etapie budowy warowni ( 1331r.) Morąg stał się siedzibą wyższego rangą Wójtostwa.

Sama osada funkcjonująca przy ZAMKU MORĄG, prawa miejskie od Komtura Elbląskiego i Wielkiego Szpitalnika Zakonu - Hermana von Oppen  otrzymała w roku 1327.

Przywilej odnowiono w 1331r po zakończeniu głównego etapu budowy    zamku.

Na podstawie kompleksowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych   w latach  2002-2004 można wyodrębnić dwa etapy budowy średniowiecznego zamku - klasztoru.

Pierwszy od ok 1280 -1331 - budowa zamku prokuratorskiego

Drugi od ok 1331 - 1380r. w którym to warownia osiągnęła swój pełny  gotycki kształt.ZAMEK MORĄG

Zespół zamkowy założono na planie zbliżonym do trapezu o wymiarach  mniej więcej 55 X 75 X 84 X 88 m.

Ówczesne założenie zamkowe składało się z dwóch skrzydeł  -głównego i gospodarczego,domu straży obok   bramy głównej dwóch ( 3-4 ? ) wież w tym wieży obserwacyjnej ( kwadratowej) I wieży ostatecznej obrony ( okrągłej u podstawy wyżej ośmiokątnej) Wykuszu latrynowego ( średniowieczne WC) ,wykuszu ze zwodzonym mostkiem ( przejście do kościoła) ,murów zewnętrznych ( obudowujących wzgórze zamkowe, murów wewnętrznych  ( otaczających dziedziniec) 4 bram ( na terenie wzgórza zamkowego) i niezliczonych zabudowań drewnianych.

 

       ZAMEK MORĄG   ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG                                  ZAMEK MORĄG

Wszystkie wyżej wspomniane elementy zamku średniowiecznego w partii fundamentów i ich reliktów odsłonięto i w większej części zabezpieczono/zrekonstruowano podczas  trwających pracach archeologicznych . Nigdy dotąd, od XVI wieku  na zamku nie wykonano w tak krótkim czasie tak dużej ilości prac.

ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG

 

ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG   ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄGZAMEK MORĄG

 

Morąski zamek w XIV wieku był siedzibą Wójta,w związku z tym oprócz funkcji administracyjnych i gospodarczych pełnił również

funkcje sądownicze.

Z racji położenia ( do XIX wieku zamek i miasto  ulokowane były na wyspie, leżącej na ponad 1000 hektarowym jeziorze Morąg    patrz mapy wysokościowe z XIX w. ) istniał tu również urząd dbający o zaopatrywanie Zakonu w ryby i dziczyznę.

Dzieje ZAMKU MORĄG wiążą się ściśle z historią wojen Zakonu z Polską.

Szczególnie interesujący był epizod związany z postacią Henryka Reuss von Plauena  i czasem wojny trzynastoletniej.

Henryk Reuss von Plauen ,wielki szpitalnik i komtur Elbląski ,jeden z najwybitniejszych wodzów krzyżackich,pod koniec wojny odebrał Morąg wojskom Związku Pruskiego .

W wyniku II pokoju toruńskiego Zakon utracił m.in Elbląg,siedzibę komturstwa.

Za wstawiennictwem von Plauena nową siedzibę ustanowiono  w Morągu.,a w 1467 roku właśnie Henryk Reuss von Plauen został

namiestnikiem wielkiego mistrza a od 15 X 1469 wielkim mistrzem.

Morąg na krótki czas stał się stolicą Państwa Krzyżackiego przeniesioną potem do Królewca.

Po sekularyzacji Prus  ZAMEK MORĄG stał się siedzibą starosty książęcego.

Funkcję tę   Xsiąże Albrecht powierzył Piotrowi Dohnie.Wkrótce urząd ten stał się dziedziczny.

Rycerze z tego niderlandzkiego ( obecna Holandia. ) rodu już od 1454 roku walczyli po stronie Zakonu Niemieckiego.

( Obecna królowa Holandii jest potomkinią tej rodziny )

Z powodu niewypłacalności Zakonu ,za swą służbę i szczególne zasługi Dohnowie otrzymywali dobra wokół Morąga i Pasłęka.

W połowie XVI w. byli już jedną z najbogatszych rodzin szlacheckich w Prusach Książęcych .

Urząd starosty w Morągu piastowali od 1525 do 1740 roku.

 

Za panowania margrabiego Jerzego Fryderyka ,faktycznego następcy Xsięcia Albrechta ,w roku 1584 ,pod kierunkiem jego nadwornego budowniczego Blasiusa Berwarta przeprowadzono remont i znaczną rozbudowę ZAMKU MORĄG.

 ZAMEK MORĄG    ZAMEK MORĄG      ZAMEK MORĄG

 

Po rozbudowie zamek posiadał 5 skrzydeł połączonych krużgankami .

W tym również czasie powstały odsłonięte w roku 2004 renesansowe polichromie na stropach m.in Wielkiej Sali I pietra.

ZAMEK MORĄG   ZAMEK MORĄG   ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG

 

 

Do naszych czasów zachowało się północno-zachodnie ,renesansowe skrzydło w którym można zobaczyć m/in wspomniane wcześniej polichromie.

Na obecnym etapie prac ,zostało ono zabezpieczone ,dookoła wzgórza zamkowego, odtworzono całą fosę dzielącą zamek od miasta . Stworzono również fosę od strony obecnego a na miejscu już nieistniejącego Jeziora Morąg.  .W północnej partii zachowanego skrzydła odsłonięto  obszerne fragmenty ceglanego ,średniowiecznego ( XIII w. )  zespołu bram ( dla pieszych i jezdnych)  obsługiwanych pierwotnie przez dwa niezależne mosty zwodzone. 

ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG

 

 

Remontowane są kolejne pomieszczenia, które funkcjonująca na zamku   PRACOWNI ARCHITEKTURY DAWNEJ  na bieżąco wyposaża  i stylizuje. Efektem tych prac jest  tworzenie w,  dość niepozornym z zewnątrz budynku wyjątkowego, niepowtarzalnego klimatu  wnętrz historycznych. Specjalnością Pracowni Wnętrz Dawnych jest tworzenie tzw. scenografii funkcjonalnych oraz kompleksowych historyzujących koncepcji architektonicznych   budynków i wnętrz nowo powstających .

Posiadaczy budynków zabytkowych oraz osoby planujące budowę stylizowanych  na stare obiektów domów,restauracji,hoteli itd zapraszamy do skorzystania z usług pracowni. Prowadzimy również nadzory inwestorskie .

Kontakt z Pracownią i Akademią można uzyskać pod numerem 601 34 50 44.

 

 

ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG    ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG  ZAMEK MORĄG ZAMEK MORĄG   ZAMEK MORĄG ZAMEK MORĄGZAMEK MORĄGZAMEK MORĄGZAMEK MORĄGZAMEK MORĄG

 

W latach 1562 - 1595 Dohnowie wybudowali sobie nową siedzibę tzw. " Zameczek Dohnów" usytuowany w sąsiedztwie ZAMKU MORĄG.

Od tego momentu zamek zaczął podupadać.

Rozbudowane przez Berwarta skrzydło bramne użytkowane było jako sąd,a część pomieszczeń zajmował Kościół Kalwiński.

W 1616 -tym runęła wieża ostatecznej obrony.

Jej pierwszą kondygnacje - podstawę, zrekonstruowano dopiero w roku 2004 tym.

Przez kolejne wieki zamek podupadał służąc  jako obiekt administracyjny,więzienie.

Rozbierano kolejne skrzydła i wieże.

Pod koniec XIX wieku na miejscu rozebranego wiek wcześniej skrzydła południowo-wschodniego postawiono budynek służący do końca lat 70-tych XX wieku jako notariat.

Zaś ocalałe do dziś skrzydło północno-zachodnie zaadoptowano na sąd i areszt tymczasowy.

W trakcie II-giej wojny światowej na zamku stacjonowały wojska niemieckie,zaś po niej,w latach 50-tych i 60-tych UB i Milicja.

Obywatelska.Równocześnie do końca lat 70-tych XXw. w skrzydle północno-zachodnim funkcjonował sąd i więzienie.

W następnym dziesięcioleciu ,aż do roku 1991-ego zamek pełnił funkcję siedziby Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz kina ( Narie ) i dyskoteki.

W roku 1992-gim stojący na skraju katastrofy budowlanej,został sprzedany małej warszawskiej firmie,która przy obiekcie nie wykonała,praktycznie żadnych prac .

Dopiero w roku 2001-szym stał się pierwszy raz w swojej ponad 700 letniej historii zamkiem całkowicie prywatnym.

Rok później pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęto intensywne prace badawczo-zabezpieczające oraz rewitalizacyjne opisane powyżej.

Obecnie na zamku wykonywane są z różną intensywnością prace mające w przyszłości przywrócić jego świetność.

 

Zamek jest dostępny dla zwiedzających od wiosny do jesieni.

Można na nim nocować w historycznych komnatach , wynajmować wyremontowane już sale na różnego rodzaju spotkania, sesje zdjęciowe - ślubne,reklamowe itd. Odbywają się wystawy i koncerty.

Zamek wynajmowany jest   do różnego rodzaju realizacji filmowych, i TV.

Właściciele są otwarci na  współprace związaną z wykorzystaniem ,tego pięknego,doskonale zlokalizowanego i skomunikowanego z resztą Polski obiektu .

Kontakt   - 601 34 50 44

 

ZAMEK MORĄG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cords

Współrzędne:
Szerokość : 53.9102
Długość : 19.9266

Zapraszamy do uzupełnienia opisu
 
Podziel się:   FacebookWykoptwitter.comFlaker.plDiggPingerNasza klasaGoogle BookmarksBlipnijGoogle buzzMaildel.ocio.us
Google Map